David Gutierrez


Country: United States


Residence: Houston, TX, USA


2017 Earnings: $1,460

                                                                                                                                                                                                                   
PayoutRankTournament
$1,0001stOmega 2017 #6
$1405thLSB Tour 2017 San Antonio Open
$3207thOmega 2017 #8